Giỏ Hoa Hồng Tím Biếc

600,000  550,000 

Giỏ hoa hồng hồng tím biếc điểm tô bi trắng và lá đuôi chồn.