Hoa Tiền 2K Vun Tròn

650,000 

Bó hoa tiền bằng tờ mệnh giá 2.000đ bó vun tròn đều xung quanh là bi trắng.